DGA

Uitfasering PEB en externe verzekeringen

Men kan nu niet bepaald zeggen dat de Wet uitfasering PEB onvoldoende in de belangstelling staat en heeft gestaan. Afgelopen weekend was het weer raak.Op 27 juni jl. heeft staatssecretaris Wiebes nogmaals zijn visie gegeven op externe verzekeringen (dekkingspolis, (on)bepaald verzekerd deel).Op 30 juni jl. is een handreiking “Fiscale behandeling elders verzekerd pensioen” van het CAP [...]

Lees verder

Laatste antwoorden Uitfasering pensioen in eigen beheer: een schande!

Op de valreep komt Staatssecretaris Wiebes met z’n laatste twee antwoorden. Hoe zit het met een onbepaald verzekerd deel en met het terughalen naar de eigen BV na 1 juli 2017? Beide vragen beantwoord Wiebes negatief. De argumenten zijn en zeer kwestieus en de facto onjuist. Terwijl hij in de brief van 13 april, althans zo leek het nu, bedoelde dat de BV altijd tot de [...]

Lees verder

Misverstanden uitfasering PEB rechtgezet

Op 19 mei jl. heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een aantal vragen beantwoord inzake de inwerkingtreding van de Wet uitfasering PEB. Op 15 juni jl. heeft hij dit nog eens dunnetjes overgedaan naar aanleiding van gerezen misverstanden.  [...]

Lees verder

Weer nieuwe V&A’s inzake Wet Uitfasering PEB

Er zijn een 4-tal nieuwe V&A’s verschenen op www.belastingdienstpensioensite.nl. 023: de toelichting op het informatieformulier is wederom aangepast. 026: de uitreiking van een aangifte formulier Loonbelasting bij afkoop gaat ‘automatisch’. 030: pensioen mag – ook bij vervroegde ingang – worden prijsgegeven en daarna omgezet in een [...]

Lees verder

Pensioen omzetten in oudedagsverplichting? even langs de notaris…

Het is een hot item, pensioen in eigen beheer moet worden uitgefaseerd. Voor veel DGA’s zal de onlangs ingevoerde oudedagsverplichting een aantrekkelijk alternatief zijn. Geen gedoe meer met pensioenberekeningen en fiscale en/of commerciële voorzieningen op de balans maar een overzichtelijk bedrag wat t.z.t. aangewend moet worden voor een uitkering. De DGA kan zelf kiezen [...]

Lees verder