DGA

Verder kijken na uitfasering pensioen in eigen beheer

Veel adviezen zijn of gericht op de ondernemer of op zijn onderneming, maar er is altijd behoefte om verder te kijken en een advies vanuit verschillende kanten te belichten. Keuzes in de onderneming kunnen de ondernemer ook privé raken en andersom. Een goed voorbeeld van verder kijken als adviseur is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer [...]

Lees verder

Circulaire 2017/C/87 betreffende pensioenen in eigen beheer

Eindelijk is bekend hoe de Belgische belastingdienst omgaat met afkoop van pensioen in eigen beheer en de omzetting in een Oudedagsverplichting (ODV) van in Belgie woonachtige DGA’s.Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ingegane en niet ingegane pensioenen in combinatie met het wel of niet nog [...]

Lees verder

CAP verduidelijkt oprenting ODV

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft de systematiek voor de oprenting van de Oudedagsverplichting (ODV) in het kader van de Wet uitfasering PEB nader toegelicht in V&A 17-027. [...]

Lees verder

Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer levert geen recht op conversie op.

Rechtbank Oost-Brabant heeft zich recentelijk uitgelaten over de vraag of in het kader van de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer de vereveningsgerechtigde aanspraak kan maken op conversie om daarna een eigen keuze te kunnen maken in het kader van de wet. Wat was er aan de hand? Partijen zijn reeds in 2005 gescheiden. De man is directeur-grootaandeelhouder en heeft pensioen in [...]

Lees verder

Belastingdienst over afkoop PEB: let op dat de juiste BV aangifte doet

De Belastingdienst heeft op haar website op 6 september 2017 aandacht gevraagd voor het doen van aangifte inzake de afkoop van pensioen in eigen beheer (PEB).In het online bericht deelt de Belastingdienst mee dat het aangeven van de afkoop van het PEB niet altijd goed gaat. De Belastingdienst ziet dat soms de verkeerde BV’s aangifte doen of dat BV’s te vroeg aangifte doen. De pensioen-BV,

Lees verder