Professionals

Is HR-manager bevoegd om toezeggingen te doen in het kader van een overeen te komen vaststellingsovereenkomst?

Reeds eerder schreef ik over de zorgplicht die op werkgevers, adviseur en uitvoerders rust om duidelijk en eenduidig te communiceren richting werknemers c.q. deelnemers. Onderhavige kwestie laat maar weer eens zien dat ook op de werkgever een duidelijke zorgplicht rust. Wat was er in deze kwestie aan de hand?   De betreffende ambtenaar is van 15 juni 1990 tot 1 juli 2016

Lees verder

Ex-partner moet verplicht meewerken aan omzetting in een ODV

Rechtbank Amsterdam heeft in ECLI:NL:RBAMS:2018:1755 geoordeeld dat een ex-partner verplicht moet meewerken aan de omzetting van zijn aanspraak op voorwaardelijk ouderdomspensioen. De Rechtbank overweegt daartoe onder andere: De rechtbank is van oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de [...]

Lees verder

Box 3 waarde verhuurde woningen

Voor de waardering woningen in box 3 geldt de WOZ-waarde in beginsel. Als de woning verhuurd wordt vindt de waardering plaats via een vermenigvuldiging van de WOZ-waarde met de procentuele leegwaarderatio. Het is dus een forfaitaire berekening in de al forfaitaire box 3-waardering. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad van 3 april 2015 (ECLI:NL:2015:812) past deze regeling niet als de [...]

Lees verder

Wegens ontbreken dienstbetrekking geen verzekeringsplicht voor slagersadviseur

X exploiteerde een franchiseorganisatie in het slagerijbedrijf. Bij haar waren ruim twintig franchisenemers aangesloten. A was sinds 1 december 2009 franchisenemer van X. Hij exploiteerde een slagerij in de vorm van een vof. A verrichtte werkzaamheden voor X. Die werkzaamheden bestonden erin dat hij slagers die franchisenemer zijn van X, begeleidde en vaktechnische adviezen gaf bij het [...]

Lees verder