Professionals

Een toekomstbestendig pensioenstelsel: kunnen we de impasse doorbreken?

Al bijna 9 jaren zijn deskundigen uit de sector, toezichthouders, ambtenaren van SZW, leden van de SER en de politici bezig om een pensioenstelsel te ontwikkelen dat robuust en toekomstbestendig is. Maar tot op heden heeft dat niet geleid tot iets wat werkbaar en/of acceptabel is. En onze verwachting is dat de huidige plannen uiteindelijk ook niet het gewenste resultaat zullen opleveren. [...]

Lees verder

Waardeoverdracht, individueel of collectief?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:3060) laat zich uit over de vraag of in onderhavige kwestie sprake is van individuele of collectieve waardeoverdracht en welke rekenregels dienen te worden gehanteerd. Wat was er aan de hand? Per 1 januari 2008 is de [...]

Lees verder

Nieuwe regels boeterente niet met terugwerkende kracht

In het BGFO zijn de regels geïmplementeerd van de richtlijn 2014/17/EU waarin is voorgeschreven dat kredietgevers recht hebben op een eerlijke en objectief verantwoorde vergoeding voor de kosten van vervroegde aflossing die niet hoger is dan het financiële nadeel dat ze lijden. Toetsing aan deze regel hoeft van het KiFiD niet te gebeuren voor boeterente in rekening gebracht voor de [...]

Lees verder

PGB belast als resultaat uit overige werkzaamheden

Een grootouder die haar kleinkind verzorgt ontvangt uit een voor het kind beschikbaar persoonsgebonden budget een bedrag. De inspecteur belast dit als resultaat uit overige werkzaamheden. Volgens belastingplichtige zijn de kosten echter veel hoger dan de opbrengsten en is sprake van een onkostenvergoeding. Het gerechtshof in Arnhem oordeelt hierover in hoger beroep dat het verlenen van de [...]

Lees verder