U bent werkgever

Een toekomstbestendig pensioenstelsel: kunnen we de impasse doorbreken?

Al bijna 9 jaren zijn deskundigen uit de sector, toezichthouders, ambtenaren van SZW, leden van de SER en de politici bezig om een pensioenstelsel te ontwikkelen dat robuust en toekomstbestendig is. Maar tot op heden heeft dat niet geleid tot iets wat werkbaar en/of acceptabel is. En onze verwachting is dat de huidige plannen uiteindelijk ook niet het gewenste resultaat zullen opleveren. [...]

Lees verder

Waardeoverdracht, individueel of collectief?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:3060) laat zich uit over de vraag of in onderhavige kwestie sprake is van individuele of collectieve waardeoverdracht en welke rekenregels dienen te worden gehanteerd. Wat was er aan de hand? Per 1 januari 2008 is de [...]

Lees verder

Transitievergoeding en de AOW-leeftijd blijven de gemoederen bezig houden.

Bij beëindiging van een dienstverband dat langer heeft geduurd dan 24 maanden heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Echter, indien de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, heeft deze geen recht op de transitievergoeding bij beëindiging. De vraag die al een tijdje speelt is of deze uitzondering kan worden gezien als leeftijdsdiscriminatie. Artikel

Lees verder

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet verjaringsdiscussie opnieuw oplaaien.

Reeds eerder schreef ik dat over de verjaringstermijn van pensioenpremies bij een verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds met terugwerkende kracht veel te doen is geweest. Met de uitspraken van Rechtbank Noord-Nederland d.d. 15 juni 2016 (ECLI:NL:RBNNE:2016:2905) en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 juni 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:2294) leek het oorspronkelijke uitgangspunt weer [...]

Lees verder