U bent OR lid

Pensioenversobering? Maar wat willen de werknemers eigenlijk?

Pensioenversobering? Maar wat willen de werknemers eigenlijk?We leven gemiddeld langer en de rente is laag, dus de pensioenkosten stijgen of er wordt versoberd en werknemers bouwen minder pensioen op. Op een en dezelfde dag kunnen wij in de krant lezen dat wij het op een na beste pensioenstelsel in de wereld hebben en ook dat ons pensioenstelsel failliet is. Het Sociaal

Lees verder

Pensioenen in verkiezingstijd

Het Kabinet Rutte II heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel te hervormen. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd en voortaan gekoppeld aan de levensverwachting, zijn fiscale mogelijkheden beperkt in de tweede pijler, zijn toezichtsregels van pensioenfondsen aangescherpt en is via de SER een aantal hervormingsvarianten gepresenteerd. Het is genoegzaam bekend dat de grote [...]

Lees verder

Medezeggenschap bij pensioen in kleine ondernemingen

De SER heeft een ontwerpadvies uitgebracht over de rol van medezeggenschap bij pensioen in kleine ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die tussen de 10-50 werknemers hebben. Deze bedrijven hebben geen OR normaliter, maar moeten wel op verzoek van de werknemers een zogenaamde PVT (Personeelsvertegenwoordiging) in stellen. Als er geen PVT is dan moet de werkgever tweemaal per jaar met de PV

Lees verder

Pensioen in 2017: er staat heel wat te gebeuren!

Toen ik in 1992 reageerde op een advertentie voor jonge pensioenconsultants met de wervende kop: ‘Stap in de dynamische wereld van pensioen’, had ik niet kunnen weten dat dit ook echt zo was! En, het lijkt wel steeds ‘sneller’ te gaan. Ook in 2017 gaat het namelijk weer bol  staan van vele pensioenontwikkelingen. Ik som er een aantal op die van het grootste belang zijn. Allereerst [...]

Lees verder

Vervangende instemming van de OR, revisited

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schrijft in artikel 27 lid 1 sub a sinds 1 oktober 2016 voor, dat de werkgever bij een voorgenomen besluit inzake de regelingen op grond van een pensioenovereenkomst instemming van de OR dient te verkrijgen.In artikel 27 lid 7 WOR is daarnaast vastgelegd dat

Lees verder