U bent OR lid

Hoe hoog is een realistische compensatie bij pensioenversobering?

Hoe hoog is een realistische compensatie bij pensioenversobering? Veel pensioenregelingen worden versoberd. En bij veel berekeningen die wij hebben gezien van pensioenadviseurs wordt onderbouwd dat de werknemers er niet op achteruit gaan en (dus?) wordt in het geheel niet over compensatie gesproken. [...]

Lees verder

Het beste moment om een overlegtraject te beginnen

Als de werkgever pensioen heeft toegezegd aan de werknemers wordt hiervoor een contract afgesloten met een uitvoerder. Er wordt een contracttermijn (meestal 5 jaar) afgesproken. Hierna moet er dus een nieuw contract komen. De voorwaarden veranderen, dus is instemming van de OR en de werknemers nodig. [...]

Lees verder

SCP: meerderheid werknemers wil garantiepensioen

Het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementair wetenschappelijk instituut dat de regering en de Eerste en Tweede kamer informatie verstrekt. Het SCP heeft een onderzoek gedaan naar wat werknemers belangrijk vinden aan hun pensioen. [...]

Lees verder

Het wijzigen van een pensioenregeling en hoe zit het met instemming van de werknemer?

Pensioenregelingen worden met grote regelmaat veranderd. Bijvoorbeeld als de pensioendatum wordt aangepast of het pensioensysteem.Als er geen sprake is van een Cao is instemming van de werknemers nodig om de pensioenregeling te veranderen. Vaak wordt gewerkt met een negatieve optie (als de werknemer niet reageert wordt deze geacht te hebben ingestemd met de verandering van de [...]

Lees verder