U bent OR lid

Het beste moment om een overlegtraject te beginnen

Als de werkgever pensioen heeft toegezegd aan de werknemers wordt hiervoor een contract afgesloten met een uitvoerder. Er wordt een contracttermijn (meestal 5 jaar) afgesproken. Hierna moet er dus een nieuw contract komen. De voorwaarden veranderen, dus is instemming van de OR en de werknemers nodig. [...]

Lees verder

SCP: meerderheid werknemers wil garantiepensioen

Het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementair wetenschappelijk instituut dat de regering en de Eerste en Tweede kamer informatie verstrekt. Het SCP heeft een onderzoek gedaan naar wat werknemers belangrijk vinden aan hun pensioen. [...]

Lees verder

Het wijzigen van een pensioenregeling en hoe zit het met instemming van de werknemer?

Pensioenregelingen worden met grote regelmaat veranderd. Bijvoorbeeld als de pensioendatum wordt aangepast of het pensioensysteem.Als er geen sprake is van een Cao is instemming van de werknemers nodig om de pensioenregeling te veranderen. Vaak wordt gewerkt met een negatieve optie (als de werknemer niet reageert wordt deze geacht te hebben ingestemd met de verandering van de [...]

Lees verder

Nieuwe premiestaffels 2018

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft voorlopige beschikbare premie-staffels gepubliceerd: zie (bijgaand) V&A 17-002 op www.belastingdienstpensioensite.nl Deze staffels kunnen gebruikt worden met het oog op de aanpassing van de pensioenleeftijd per 2018 naar 68 jaar. Logischerwijs liggen de percentages lager. Dat betekent dat werkgevers en [...]

Lees verder

Pensioenleeftijd 68 jaar: welke gevolgen?

Pensioenleeftijd 68 jaar: welke gevolgen? Op 1 januari 2018 wordt de pensioendatum verhoogd naar 68 jaar.Werknemers bouwen een jaar langer pensioen op en krijgen (gemiddeld) een jaar korter pensioen. De pensioenkosten dalen met ca. 7%.De AOW blijft in stapjes omhoog gaan tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Deze ingangsdatum zal de komende jaren verder omhoog gaan (naar

Lees verder