U bent HR afdeling

Is de staffel gebaseerd op 4% prudent?

Is de staffel gebaseerd op 4% prudent? Veel werkgevers zeggen de werknemers een pensioen toe op basis van beschikbare premie. Hieronder gaan wij erop in hoe realistisch de pensioenverwachtingen zijn bij een gekozen hoogte van de premie. Kloppen de aannames bij de verwachte pensioenuitkomsten? Zitten we (werkgever en werknemersvertegenwoordiging) wel op de [...]

Lees verder

Expertvisie XVII – mr. Theo Gommer – Wat doen we met de pensioenverplichtstelling? Afschaffen maar!

ONL en ik krijgen veel vragen over de verplichtsteling. We kennen in Nederland een kleine en een grote verplichtstelling. De kleine betekent dat een bedrijf een pensioenregeling moet aangaan met zijn werknemers, maar zelf mag kiezen waar hij deze onderbrengt. Dit is vaak geregeld in de cao. De grote verplichtstelling is belangrijker. Dat betekent niet alleen een verplichte regeling maar [...]

Lees verder

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, nr. 4 gepubliceerd

Vandaag is de vierde Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst van 6 april 2017 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2017 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De meeste toevoegingen en verbeteringen in deze 4e nieuwsbrief [...]

Lees verder

Nieuwe premiestaffels 2018

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft voorlopige beschikbare premie-staffels gepubliceerd: zie (bijgaand) V&A 17-002 op www.belastingdienstpensioensite.nl Deze staffels kunnen gebruikt worden met het oog op de aanpassing van de pensioenleeftijd per 2018 naar 68 jaar. Logischerwijs liggen de percentages lager. Dat betekent dat werkgevers en [...]

Lees verder

Handboek loonheffingen 2017 gepubliceerd

Het ‘Handboek Loonheffingen 2017’ is op 28 februari 2017 gepubliceerd op de site van de Belastingdienst. U kunt de actuele informatie over 2017 zowel online als via de pdf-versie raadplegen. De online-informatie houdt de Belastingdienst in de loop van het jaar voortdurend actueel. U kunt dan in het versiebeheer zien wat er is gewijzigd. Elk kwartaal verschijnt er een [...]

Lees verder