NBT Werknemer en Pensioen Salaris diensttijd

Wijziging Factor A-tekst in UPO

Om de jaarruimte te berekenen voor het jaar 2015 moet bij een pensioenleeftijd van 67 jaar in 2014 en 2015 volgens de fiscale regels de pensioenaangroei van 2014 vermenigvuldigd worden met factor 37/40, omdat onder het Witteveen 2015 regime wordt uitgegaan van een [...]

Lees verder

Fundamentele herziening wettelijke recht op waardeoverdracht

De tussenoplossing voor de bijbetalingsproblematiek inzake het wettelijk recht op waardeoverdracht voor salarisdiensttijdregelingen in verband met het vervallen van de termijn van 6 maanden per 1 januari 2015, is slechts tijdelijk van aard. Naar verwachting zal vóór de [...]

Lees verder

Tussenoplossing wettelijk recht op waardeoverdracht

Werknemers die van dienstbetrekking veranderen hebben het recht hun opgebouwde pensioen in te brengen in de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever. Tot 1 januari 2015 moest de werknemer binnen een termijn van 6 maanden aangeven of hij al dan niet de procedure [...]

Lees verder

Afkoop ‘klein’ pensioen en mogelijke gevolgen

Sinds 1 januari 2007 is het pensioenuitvoerders toegestaan ‘kleine’ pensioenaanspraken, niet hoger dan € 462,88 per jaar (2015), zonder toestemming van de deelnemer, af te kopen, als de deelneming aan de pensioenregeling is beëindigd. Het [...]

Lees verder