NBT Werknemer en Pensioen Beschikbare premie

Wijziging Factor A-tekst in UPO

Om de jaarruimte te berekenen voor het jaar 2015 moet bij een pensioenleeftijd van 67 jaar in 2014 en 2015 volgens de fiscale regels de pensioenaangroei van 2014 vermenigvuldigd worden met factor 37/40, omdat onder het Witteveen 2015 regime wordt uitgegaan van een [...]

Lees verder

Rapport EIOPA beleggingsvrijheid voor deelnemers

De Europese toezichthouder op pensioenuitvoerders EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)heeft een rapport gepubliceerd waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de keuzemogelijkheden van deelnemers in verschillende lidstaten voor wat betreft [...]

Lees verder

Internet consultatie wetsvoorstel Ondernemingsraden

Iedereen kan vanaf 17 februari tot 17 maart 2015 via internet zijn of haar mening geven over het wetsvoorstel dat regelt dat ondernemingsraden (OR) meer invloed krijgen op bepaalde afspraken over pensioenen en op de beloningsverhoudingen in hun bedrijf. Minister Asscher en [...]

Lees verder

Afkoop ‘klein’ pensioen en mogelijke gevolgen

Sinds 1 januari 2007 is het pensioenuitvoerders toegestaan ‘kleine’ pensioenaanspraken, niet hoger dan € 462,88 per jaar (2015), zonder toestemming van de deelnemer, af te kopen, als de deelneming aan de pensioenregeling is beëindigd. Het [...]

Lees verder