NBT Werknemer en Pensioen Algemeen

Wijziging Model 2 UPO inzake kapitaalovereenkomst

Enkele passages in Uniform Pensioenoverzicht (UPO)-model 2 betreffende de kapitaalovereenkomst voor actieve deelnemers zijn aangepast. Naar aanleiding van de wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (VAP) zijn pensioenregelingen op [...]

Lees verder

Uitbreiding Pensioenregister met lijfrenten

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) gaat die mogelijkheid verkennen om op termijn ook voorzieningen in de derde pijler, zoals lijfrenten, in het pensioenregister op te nemen.

Lees verder

Wijziging Factor A-tekst in UPO

Om de jaarruimte te berekenen voor het jaar 2015 moet bij een pensioenleeftijd van 67 jaar in 2014 en 2015 volgens de fiscale regels de pensioenaangroei van 2014 vermenigvuldigd worden met factor 37/40, omdat onder het Witteveen 2015 regime wordt uitgegaan van een [...]

Lees verder

Aandachtspunten ‘Toeslagverlening’

Vanaf 1 januari 2015 is het is niet meer verplicht om ten aanzien van de informatieverstrekking over toeslagverlening de toeslagenmatrix of het toeslagenlabel te gebruiken. De informatieverstrekking over de indexatie van pensioenen kan vormvrij plaatsvinden. De verplichting om te informeren over [...]

Lees verder

Fundamentele herziening wettelijke recht op waardeoverdracht

De tussenoplossing voor de bijbetalingsproblematiek inzake het wettelijk recht op waardeoverdracht voor salarisdiensttijdregelingen in verband met het vervallen van de termijn van 6 maanden per 1 januari 2015, is slechts tijdelijk van aard. Naar verwachting zal vóór de [...]

Lees verder