NBT Overig

Aflossing spaarhypotheek door afkoop kapitaalverzekering met of zonder vrijstelling?

Wie in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 een kapitaalverzekering heeft afgesloten, die gekoppeld is aan een hypotheek, en de hypothecaire schuld (gedeeltelijk) wil aflossen door de kapitaalverzekering af te kopen, moet zich goed realiseren dat de vrijstelling in gevaar kan komen. Deze vrijstelling voor het rentebestanddeel van € 28.134 geldt immers alleen indien [...]

Lees verder

Pensionado’s zwaar gepakt door inhouding zorgpremie

Pensionado’s, oftewel gepensioneerden die in het buitenland wonen, worden zwaar getroffen door inhouding van premies voor hun ziektekosten. De Centrale raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op dit gebied, heeft op 13 december jl. bepaald dat Nederland heffingsbevoegd is voor de zorgpremie. Dat betekent dat Nederland een bedrag aan zorgpremie mag [...]

Lees verder

Notarissen zien rol weggelegd als hypotheekadviseur

De voorzitter van de beroepsorganisatie voor notarissen ziet een rol voor de notaris weggelegd als adviseur over een geschikte hypotheek. Op deze wijze zouden notarissen kopers kunnen beschermen tegen voor hen niet voordelige hypotheken en tegen bemiddelaars die hiervoor niet waarschuwen. De notarissen hebben hiervoor dan wel een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). [...]

Lees verder

Onwetendheid afschaffing AOW-partnertoeslag in 2015

Slechts 1 op de 5 mensen is op de hoogte van het feit dat per 1 januari 2015 de partnertoeslag in de AOW vervalt.De partnertoeslag is bedoeld voor AOW-gerechtigden met een samenwonende partner jonger dan 65 jaar. Dit geldt ook voor samenwonende broers en/ of zussen. Degenen geboren vóór 1 januari 1950 met een jongere partner ontvangen dan dus geen partnertoeslag meer, die 50% van het

Lees verder

Kabinet akkoord over verhoging AOW-leeftijd

Het kabinet verhoogt de AOW-leeftijd in twee stappen naar 67 jaar. In 2020 wordt de AOW-leeftijd ineens verhoogd van 65 jaar naar 66 jaar. Vervolgens wordt de AOW-leeftijd in 2025 nog een keer opgetrokken van 66 jaar naar 67 jaar. Degenen geboren vóór 1 januari 1955 kunnen nog vanaf hun 65ste van de AOW gaan genieten.[...]

Lees verder