NBT Ondernemer en lijfrente

Wijziging Factor A-tekst in UPO

Om de jaarruimte te berekenen voor het jaar 2015 moet bij een pensioenleeftijd van 67 jaar in 2014 en 2015 volgens de fiscale regels de pensioenaangroei van 2014 vermenigvuldigd worden met factor 37/40, omdat onder het Witteveen 2015 regime wordt uitgegaan van een [...]

Lees verder

IB-ondernemers en pensioen

Staatsecretaris Wiebes van Financiën heeft Kamervragen over verplichte deelneming van IB-ondernemers aan pensioenregelingen beantwoord. Sinds 2015 geldt een nieuw fiscaal kader voor deze IB-ondernemers. De staatssecretaris gaat nader in op de hoogte van het [...]

Lees verder

Uitbreiding Pensioenregister met lijfrenten

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) gaat die mogelijkheid verkennen om op termijn ook voorzieningen in de derde pijler, zoals lijfrenten, in het pensioenregister op te nemen.

Lees verder

Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 30 december 2014 is de 'Regeling tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 36880). Deze regeling bevat een aantal wijzigingen in verband met de jaarlijkse [...]

Lees verder