NBT Algemeen

Verschil in toezicht DNB gerechtvaardigd

Verschillen in toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) op banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn gerechtvaardigd, meldt DNB. Baken, Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen onder verschillende toezichtregimes met uiteenlopende toezichteisen. Het zijn verschillende

Lees verder

Kabinet geen voorstander flexibele AOW

Op 16 februari 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW haar bevindingen ten aanzien van het invoeren van een flexibele AOW kenbaar gemaakt. In een recent verleden is de mogelijkheid tot flexibilisering van de AOW al tot twee keer toe in een wetsvoorstel [...]

Lees verder

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft een wetsvoorstel tot versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord, waarin werd afgesproken de AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld te verhogen naar 66 jaar [...]

Lees verder

AOW en langer doorwerken

Het kabinet vindt het belangrijk dat AOW’ers gemakkelijker moeten kunnen doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst als zij dat willen, zodat de samenleving langer kan profiteren van hun ervaring en kennis. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker [...]

Lees verder

Gedeeltelijke afkoop van loonstamrecht leidt tot volledige afkoop

Op 14 november 2014 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake het niet geheel uitvoeren van de stamrechtovereenkomst voor een ontslagvergoeding (gouden handdruk). De Hoge Raad oordeelde dat nu de (loon)stamrechtovereenkomst  gedeeltelijk niet is uitgevoerd,

Lees verder