Rekenrente individuele waardeoverdrachten 2016 verder omlaag

De daling van de rentevoet leidt ertoe dat voor pensioenregelingen gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst (eindloon- en middelloonregelingen) een hogere overdrachtswaarde moet worden overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder dan nu het geval is. Immers, hoe lager de rentevoet, des te hoger de contante waarde.

Dit is slecht nieuws voor werkgevers en pensioenfondsen van werknemers die hun dienstverband beëindigen en bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan. Als zij vervolgens opteren voor waardeoverdracht van hun pensioen, is de kans groot dat de ‘oude’ werkgever of het pensioenfonds moet bijbetalen, omdat de overdrachtswaarde hoger is dan de waarde die bij de verzekeraar of het pensioenfonds van de ‘oude’ werkgever is opgebouwd. Alleen als de bijbetaling meer is dan € 15.000 én meer dan 10% van de overdrachtswaarde hoeft de waardeoverdracht niet uitgevoerd te worden.

Reageer