Rb. Amsterdam LJN CA0081

Uitstel van einddatum arbeidsovereenkomst door levensloopverolf. Onduidelijkheid over einddatum levensloopverlof. Uitleg overeenkomst op basis van redelijkheid en bilijkheid.

Reageer