Q&A’s DNB over wet Versterking bestuur pensioenfondsen

Onlangs heeft DNB in het Open Boek Toezicht enkele nieuwe Q&A’s voor pensioenfondsen geplaatst.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet Versterking pensioenfondsen beantwoordt de toezichthouder vragen over:
- De overgangstermijn bij de implementatie van een nieuw bestuursmodel 2014;
- De onafhankelijkheid van (mede-)beleidsbepalers van pensioenfondsen;
- Het tijdsbeslag van bestuurders en intern toezichthouders van pensioenfondsen.

Reageer