Prinsjesdag 2013

Op prinsjesdag is bekend geworden dat de overheid voornemens is om en de stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoeding af te schaffen en het in 2014 mogelijk te maken om lopende stamrechtvoorzieningen ineens op te nemen tegen een heffing over 80% van het kapitaal.

Hoewel met deze opname de eventuele bestemming voor aanvullend pensioen verloren gaat, lijkt het een interessante optie. Zeker indien het geld in een BV zit die onvoldoende vermogen heeft of de DGA een enorme rekening courant heeft.

Kortom: het onderzoeken waard!

Reageer