Presentatie Intermediairdagen Belastingdienst over eigenwoningregeling

In november en december van 2013 heeft de Belastingdienst grote informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor fiscaal dienstverleners en overige intermediairs, de Intermediairdagen.

De dagen stonden in het teken van het nieuwe belastingplan en andere belangrijke veranderingen waarmee intermediairs in 2014 te maken (kunnen) krijgen. Zo is onder meer informatie verschaft over de veranderingen in de eigenwoningregeling in de IB-sfeer.

De hand-outs van de presentatie over de eigenwoningregeling zijn online beschikbaar gesteld op www.intermediairdagen.nl.

Reageer