Premievrijstelling marginale arbeid vervalt per 2018

In de praktijk zetten werkgevers voor kortdurende en seizoensarbeid vooral uitzendkrachten in en die voldoen veelal niet aan de voorwaarden.

Het kabinet heeft om voornoemde redenen besloten de regeling te beëindigen en er voor gekozen om de premievrijstelling marginale arbeid te beëindigen op het moment dat de regeling voor LKV’s (loonkostenvoordelen) in werking treedt. Beoogd is 1 januari 2018. Werkgevers kunnen zich daarom twee jaar voorbereiden op de beëindiging van de regeling. Gedurende deze twee jaar kan de premievrijstelling marginale arbeid nog worden toegepast.

 

Reageer