Premies WGA en Zw

De premies voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet blijven in 2016 vrijwel stabiel. De lastendekkende premies voor deze wetten bedragen in 2016:

• WGA voor vaste contracten WGA-vast: 0,49 procent (2015: 0,48 procent).

• WGA voor flexibele werknemers WGA-flex: 0,25 procent (2015: 0,24 procent) Ziektewet: 0,37 procent (2015: 0,35 procent).

Reageer