Prejudiciële vraag over verzekeringsplicht bij incidentele werkzaamheden in België

Hoge Raad 30 oktober 2015, 14/05851, ECLI:NL:HR:2015:3176

X heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde heel 2009 in België. Hij was in 2009 gedurende 1872 uren werkzaam voor een in Nederland gevestigde werkgever. Hiervan werkte hij 121 uren (6,5%) thuis en bij klanten in België. In geschil is of X in 2009 verplicht verzekerd is in Nederland. Hof Den Bosch (16 oktober 2014, nr. 13/00989), heeft geoordeeld dat X louter incidentele werkzaamheden in België verrichtte en dat deze werkzaamheden bij het bepalen van de socialezekerheidswetgeving buiten beschouwing dienen te blijven. Nu X gewoonlijk werkzaamheden op het grondgebied van Nederland verricht, is uitsluitend de Nederlandse wetgeving toepasselijk. De Hoge Raad twijfelt over de juistheid van dit oordeel en stelt een prejudiciële vraag aan het HvJ. Welke wetgeving is van toepassing als een in België wonende werknemer het overgrote deel van zijn werkzaamheden in Nederland verricht, en daarnaast 6,5% van die werkzaamheden in het desbetreffende jaar in België verricht, thuis en bij klanten, zonder dat daarbij sprake is van een vast patroon en zonder dat met zijn werkgever afspraken zijn gemaakt over het verrichten van werkzaamheden in België?

Reageer