PGB belast als resultaat uit overige werkzaamheden

Een grootouder die haar kleinkind verzorgt ontvangt uit een voor het kind beschikbaar persoonsgebonden budget een bedrag. De inspecteur belast dit als resultaat uit overige werkzaamheden. Volgens belastingplichtige zijn de kosten echter veel hoger dan de opbrengsten en is sprake van een onkostenvergoeding. Het gerechtshof in Arnhem oordeelt hierover in hoger beroep dat het verlenen van de zorg na een inkoop van een persoonsgebonden budget plaats vindt in het economische verkeer. Een familieverband tussen de zorgverlener en verzorgde maakt dit niet anders. Belastingplichtige heeft ook meer budget ontvangen dan kosten zijn aangetoond en het surplus is niet teruggestort. De inspecteur belast daarom het ontvangen PGB onder aftrek van de wel aangetoonde en fiscaal te erkennen kosten terecht.

 

Reageer