Pensioenopbouw over de voorperiode

Onlangs heeft Hof Den Bosch een uitspraak gedaan inzake pensioenopbouw over de voorperiode. De inspecteur had een correctie in de vennootschapsbelasting aangebracht. Naar het oordeel van het Hof ten onrechte. Daarmee lijkt pensioenopbouw over de voorperiode ineens toegestaan. Maar ga nu niet allemaal pensioen opbouwen over de voorperiode, want dat gaat mis!De BV werd opgericht in 2001. De resultaten van de in de BV ingebrachte onderneming werden vanaf 1 januari 1996 aan de BV toegerekend. Aan de DGA werd een pensioen toegekend. Voor het bepalen van de voorziening werd rekening gehouden met een diensttijd die begon op 1 januari 1996.De inspecteur stelde dat het pensioen niet in overeenstemming was met de regelgeving omtrent pensioen uit de loonbelasting. Op grond van artikel 10a Uitvoeirngsbesluit LB is het immers niet toegestaan pensioen op te bouwen over de voorperiode. Als gevolg hiervan zou het pensioen tot het loon gerekend moeten worden.Het hof stelde de inspecteur in het ongelijk ten aanzien van de correctie, want als het pensioen tot het loon gerekend zou moeten worden, dan zou dat ook tot een last behoren die bij het bepalen van de winst in aftrek kan worden gebracht. De correctie VPB is derhalve ten onrechte gedaan.Hiermee is pensioenopbouw over de voorperiode niet ineens toegestaan. Dit is een voorbeeld van een verkeerde correctie en een verkeerde procedure. Niet de aangifte VPB had moeten worden gecorrigeerd, maar het pensioen had tot het loon gerekend (LB) moeten worden. In deze casus komt de belastingplichtige erg goed weg.

Reageer