Pensioenontslag

Vanaf 1 januari 2013 zal de AOW leeftijd geleidelijk omhoog gaan van 65 jaar naar 67 in 2021. Vanaf 1 januari 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen ineens naar 67 jaar gaan.

In verband met deze twee gegevens is het zaak nog eens goed naar de bestaande (collectieve) arbeidsovereenkomsten te kijken. In deze overeenkomsten wordt immers vaan een pensioenontslagbeding opgenomen. Dat wil zeggen dat een bepaling is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op 65 jaar dan wel bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Nu de AOW leeftijd in 2013 verhoogd is naar 65 jaar en 1 maand zou op grond van de heersende jurisprudentie en literatuur een automatisch ontslag op leeftijd 65 jaar ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd kunnen betekenen. Automatisch ontslag voor het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd is immers uitsluitend toegestaan wanneer hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat.  En zeker wanneer de pensioenleeftijd in 2014 ook nog eens naar 67 jaar gaat, lijkt hier op voorhand niet 1-2-3 sprake van te zijn.

Mogelijk dient het pensioenontslagbeding vanaf 1 januari 2014 te worden gericht op de pensioenleeftijd van 67 jaar. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd heeft de Eerste Kamer immers een motie aangenomen om het pensioenontslag niet langer af te stemmen op de AOW leeftijd maar de pensioenleeftijd.

Dat betekent concreet dat werkgevers werknemers vanaf 1 januari 2014 twee jaar langer in dienst dienen te houden. Nu zijn er nog werkgevers die geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen. Deze doen er goed aan dit alsnog te doen, voor zover dit niet al in de nabije toekomst wettelijk gaat worden voorgeschreven.

Reageer