• Bloggers
 • Colofon
 • Pensioencijfers
 • Nuttige websites
 • Pensioen
 • Contact
 • Pensioencijfers met onder andere AOW franchise 2013

  De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227 en 10/7 ongehuwde AOW is € 19.301

  In dit artikel tref je de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2013. 

  Pensioen

  De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2013 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.301. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

  Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

  AOW

  De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2013 € 9.258,84. Het dubbele bedrag, € 18.517,68 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

  ANW

  De ANW bedraagt voor 2013 € 14.424,96. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

  Maximum dagloon

  Het maximumdagloon 2013 is € 50.855,85 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

  Afkoopgrens

  De afkoopgrens gering pensioen 2013 is € 451,22 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

  Lijfrente

  De lijfrentecijfers 2013 zijn niet veranderd ten opzichte van 2012. De franchise voor de jaarruimte 2013 bedraagt € 11.829. De maximum premiegrondslag 2013 is € 162.457. De maximale jaarruimte 2013 bedraagt daarmee € 27.618. De reserveringsruimte 2013 is maximaal € 6.989 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.802. De tijdelijke lijfrente 2013 bedraagt per jaar maximaal € 20.953.

  Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2013. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 9.542. De stakinsvrijstelling 2013 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 443.059 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 221.537 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 110.774 (de rest).

  Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.242 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

  9 Reacties op “Pensioencijfers met onder andere AOW franchise 2013”

  1. Ik snap iets niet van de berekening van de minimale AOW-franchise 2013. Hier wordt gemeld: “De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227″. Maar als je kijkt op de site van de SVB (zie http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp) in de tabel “U bent getrouwd of woont samen met uw partner: U en uw partner zijn beiden 65+” dan zou je denken dat die franchise gelijk is aan (10/7*(AOW bruto voor deze categorie 750,35 + vakantiegeld 49,36))*12= 13.709,31.

   Vanwaar dit verschil?

   • Beste Marc,

    U moet eerst de KOB er af trekken en dan het vakantiegeld erbij optellen.
    De rest van uw berekening is helemaal goed.

    Vriendelijke groet

    Bas

  2. Bas,

   Dank je wel! Het is me nu helemaal duidelijk.

  3. Is het vanzelfsprekend dat het premiepercentage voor de AOW ongewijzigd is gebleven op 17,9%, of verandert dit vaak per jaar ?

   gr,

  4. Mag een werkgever de franchise zomaar verhogen om tot andere berekeningen te komen?

   • Nee, dat mag niet. Daar is toestemming van de werknemers voor nodig. Tenzij de pensioenregeling wordt afgesproken bij CAO of bijvoorbeeld er sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds

  5. Beste Jan,
   De franchise was in het leven geroepen omdat de staat zo nodig vond dat wij geen te hoog pensioen zouden krijgen. Men zei , je krijgt ook nog AOW , en dat te samen met je aanvullend pensioen , moet voldoende zijn. Maar let op ! Op 65 jaar betaald het pensioenfonds uit , maar ik krijg pas op mijn 67 ste AOW. Leuk hee ! Fijn die franchise !!

  Laat een reactie achter