Pensioen: politiek wil te veel en de regie ontbreekt

Onlangs publiceerde staatsecretaris Klijnsma haar planning voor 2015. Zes concrete wetsvoorstellen staat op stapel en maar liefst 34 beleidsbrieven stonden vermeld. Voor de komende 2 à 3 jaar. En één zo’n beleidsaspect is dan de ‘volledige herziening van ons pensioenstelsel’. Of de herziening van het systeem van waardeoverdracht. Of de aanwending van pensioengeld voor de aflossing hypotheek. Lees meer in de bijlage…

Reageer