Pensioen in eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend

N.a.v. vragen uit de praktijk heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst een V&A op haar zijn geplaatst waarin zij uitleg geven hoe fiscaal om te gaan bij het terugbetalen van aandelenkapitaal of dividend als in de vennootschap ook een pensioenverplichting is ondergebracht. Aangezien de pensioenverplichting is opgenomen voor de fiscale waarde zal, bij het berekenen van de ruimte om dividend uit te kunnen keren, rekening gehouden moeten worden met de waarde in het economisch verkeer van deze pensioenverplichting. Aangezien deze waarde vaak veel hoger is dan de fiscale zal er in veel gevallen nagenoeg geen ruimte zijn om een dividenduitkering te kunnen doen. Mocht de dga toch besluiten een dividenduitkering te doen, waarbij hij slechts rekening houdt met de fiscale waarde dan zal de belastingdienst kunnen stellen dat sprake is van gedeeltelijke afkoop van het pensioen met de sanctie van artikel 19b Wet LB als gevolg

Reageer