Laatste pensioenweblog nieuws…

Werknemer Europol heeft geen recht op premiedeel heffingskortingen

A was gedurende geheel 2012 inwoner van Nederland en werkzaam bij Europol. Het salaris bedroeg € 41.392. A stelt dat het premiedeel van de heffingskortingen ten onrechte niet in aanmerking is genomen. De heffingskorting voor de volksverzekeringen geldt alleen voor degene die premieplichtig is voor deze verzekeringen. A is niet verzekerd en daardoor niet premieplichtig omdat zij werkzaam is

Lees verder

Is de partner nu wel of niet verzekerd voor het partnerpensioen?

Nagenoeg elke pensioenregeling kent ook een dekking voor het nabestaandenpensioen. Hierbij wordt vervolgens de definitie van het begrip partner relevant. Over de gehuwde- of geregistreerde partner valt niet veel discussie te voeren. Over de ongehuwd samenwonende partner wel blijkt uit recente jurisprudentie. Met mogelijke grote gevolgen van dien. Binnen de pensioenregeling van de [...]

Lees verder

Ook weer herpublicatie V&A’s inzake RVU’s

Zo’n 2 weken geleden startte het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) met een grote herpublicatie-actie. Het startsein werd toen gegeven voor een herpublicatie van  in totaal 30 V&A’s op het terrein van pensioenen, loonstamrechten en regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) opnieuw gepubliceerd op [...]

Lees verder

Ook weer herpublicatie V&A’s inzake RVU’s

Zo’n 2 weken geleden startte het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) met een grote herpublicatie-actie. Het startsein werd toen gegeven voor een herpublicatie van  in totaal 30 V&A’s op het terrein van pensioenen, loonstamrechten en regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) opnieuw gepubliceerd op [...]

Lees verder