Laatste pensioenweblog nieuws…

Employability & pensioen

Er komen een aantal ‘lijnen’ en ‘ontwikkelingen’ bij elkaar op dit moment in het domein employability & pensioen. Allereerst natuurlijk de verhoging van de pensioenleeftijd. De feitelijke pensioenleeftijd is best snel opgelopen de afgelopen jaren, van ruim 60 jaar naar ongeveer 64 jaar. Opvallend is [...]

Lees verder

Had OR instemmingsrecht bij wijziging pensioenuitvoerder omstreeks 1 oktober 2016?

Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel voor het wijzigen van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR) inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen ingediend. Het wetsvoorstel was bedoeld om de OR duidelijkere bevoegdheden te geven, vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het wetsvoorstel heeft geregeld dat inzake het aangaan, wijzigen of intrekken van een [...]

Lees verder