Laatste pensioenweblog nieuws…

Column: Is pensioeninformatie wel betrouwbaar?

Als je op zoek bent naar informatie over je pensioen ga je al snel even op de website van je pensioenuitvoerder kijken. Immers, als érgens de juiste informatie moet staan is het toch wel daar. Zo gezegd, zo gedaan. Mag je echter zomaar afgaan op de informatie op de [...]

Lees verder

Column: Pensioenakkoord of niet?

Hebben we een pensioenakkoord en is dat pensioenakkoord wel akkoord voor iedereen, dat zijn de grote vragen. Het antwoord is tweemaal neen! Er is geen akkoord omdat het niet wordt erkend door de betrokken partijen, werkgevers en werknemers. Daarnaast is de SER (lees: kroonleden) niet akkoord en die gaan echt niet gedwongen bij ’het kruisje’ tekenen. Ook

Lees verder

Toetsrente hypotheken blijft 5%

De AFM bepaalt elk kwartaal de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode van minder dan 10 jaar. Met deze rente moeten geldverstrekker en adviseur berekenen of de te verstrekken hypothecaire geldlening verantwoord is of niet als de werkelijke rente lager is dan de toetsrente. Hierdoor wordt overkreditering voorkomen bij rentestijgingen op termijn.   [...]

Lees verder

Box 3 heffing: gerechtshof en belastingdienst als beleggingsadviseur

Het gerechtshof kijkt naar het nominale rendement van risicomijdende beleggingen en concludeert dat de 4% rendement weliswaar niet haalbaar is, maar een rendement van 2% nog wel haalbaar was. Hoewel dat nog steeds op een effectieve heffing van 60% neer zou komen, leidt dat volgens het gerechtshof er niet toe dat belastingplichtigen zijn geconfronteerd met een buitensporig zware last wat [...]

Lees verder