Laatste pensioenweblog nieuws…

Artikel LoonZaken: Pensioen en de be√ęindigingsovereenkomst

Het sluiten van beëindigingsovereenkomsten met de werknemers is op dit moment binnen veel bedrijven aan de orde van de dag. De meeste werknemers letten er dan vaak wel goed op, dat opzegtermijnen in acht worden genomen, dat vakantiedagen en opgebouwd vakantiegeld volledig worden uitbetaald en dat ze ook nog een ontslagvergoeding van een of meerdere maandsalarissen (inclusief [...]

Lees verder

Artikel Beursbengel: Einde deelname aan de pensioenregeling vóór pensioendatum

Zeker ook in de huidige economische crisis zal het nog meer voor gaan komen, dat werknemers niet tot hun pensioendatum kunnen of willen blijven deelnemen aan de voor hen bij hun werkgever geldende pensioenregeling. De aantallen ontslagenen in de verschillende sectoren lopen steeds hoger op, maar ook zijn er nog steeds werknemers die de sprong naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid [...]

Lees verder

Artikel Beursbengel: Terug naar de basis. Hoe zat het ook alweer met de gelijke behandeling?

In vroegere tijden was er meestal sprake van één type werknemer: de alleenverdienende kostwinner. In die tijd zijn ook veel van de pensioenregelingen in ons land tot stand gekomen. Niet verwonderlijk dat die veelal zijn toegespitst op de mannelijke werknemer die een gezin te onderhouden had. Voor de vrouwelijk werkneemster was er veelal geen of slechts beperkte deelname in de [...]

Lees verder

Artikel Overgeld.nl: Mijn pensioenuitvoerder gaat failliet !

Mijn pensioenuitvoerder gaat failliet ! En nu ? Vooralsnog geen zorgen maken ! Menigeen onder u zal het zich afvragen. Wat gebeurt er met mijn pensioen als de pensioenuitvoerder failliet gaat ? In de eerste plaats moet er dan een onderscheid worden gemaakt naar de soort van pensioenuitvoerder. Dat kan een verzekeringsmaatschappij zijn of een pensioenfonds. Als we [...]

Lees verder