Laatste pensioenweblog nieuws…

Artikel Wegener Dagbladen: Berichten

Berichten Pensioen Alle pensioenregelingen zijn sinds 1 januari 2006 gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65 jaar. Voor mensen die geboren zijn vóór 1950 is in de belastingwetgeving een overgangsregeling mogelijk gemaakt, waardoor zij, met behoud van hun uitkering, toch eerder met (pre)pensioen of VUT kunnen gaan. Voor iedereen die geboren is in of na 1950 geldt [...]

Lees verder

Artikel Het Financieele Dagblad: Pensioen en flexibilisering

Pensioen en flexibilisering Logisch, denkt u. Pensioen moet anno 2008 flexibel zijn, natuurlijk! Maar waarom eigenlijk? En waarom moet ik gebruik maken van die flexibiliteit? Dat is niet zo moeilijk. Als u dat namelijk niet doet, dan doet u zichzelf financieel tekort en bent u dus een dief van uw eigen portemonnee! Ik zal het toelichten. Ik ga er hierbij vanuit dat alle keuzes die [...]

Lees verder

Artikel Overgeld.nl: Pensioen en beleggen

Onlangs hoorde ik op een bijeenkomst van een collega-spreker een goed verhaal over pensioen en beleggen. Omdat mij dit al vaker heeft beziggehouden, wil ik het u niet onthouden. Er heerst namelijk volgens mij een verkeerd idee omtrent pensioen en beleggen, met name als het gaat om (individuele) beschikbare premieregelingen. Zoals u weet, bij een beschikbare premieregeling krijgt u [...]

Lees verder

Artikel Geld en werk: Pensioen en de Ondernemingsraad

Pensioen en de Ondernemingsraad De rol van de Ondernemingsraad is een belangrijke als het om pensioen gaat Een keihard instemmingsrecht heeft de OR als het gaat om een pensioenregeling, die bij een verzekeringsmaatschappij is ondergebracht. Als de pensioenregeling is ondergebracht bij een pensioenfonds, dan heeft de OR een ‘slechts’ een adviesrecht. Dit [...]

Lees verder

Artikel Overgeld.nl: Definitieve inwerkingtreding nieuwe Pensioenwet

Misschien een beetje ongemerkt is per 1 januari de tweede fase van de nieuwe Pensioenwet in werking getreden. De oude Pensioen- en spaarfondsenwet is nu definitief vervallen. Op zich is dat wellicht niet zo spectaculair. Beide wetten beschermen immers de pensioenrechten van de werknemer. Toch is het goed om er even wat langer bij stil te staan. Want, wat houdt nu precies die bescherming [...]

Lees verder