Laatste pensioenweblog nieuws…

Artikel Pensioen en echtscheiding: de tombola van de rechtspraak

Pensioen en echtscheiding: de tombola van de rechtspraak Inleiding Tot voor kort was het aantal echtscheidingen in verhouding tot het aantal huwelijken één staat tot drie (33%), inmiddels is dit al gestegen tot 40%! Steeds meer mensen worden dus geconfronteerd met een echtscheiding. En dus met de gevolgen die dat voor opgebouwde pensioenaanspraken kan hebben. De [...]

Lees verder

Artikel Het Financieele Dagblad: Indexatie van uw opgebouwde pensioenrechten?

Indexatie van pensioen ziet niet alleen op ingegane pensioenen, ook als u een nog niet ingegaan pensioen hebt, maar dus wel pensioenrechten hebt opgebouwd, zal dit spelen. Sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw bijna alle eindloonregelingen zijn omgezet in middelloonregelingen, is het van groot belang om te weten hoe het gaat met de indexatie van uw opgebouwde rechten. Een voorbeeld. [...]

Lees verder

Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Reactie Rietmulder

Oproep tot een Pensioenbeschermingsfonds is natuurlijk onzin. De oproep van Joop Rietmulder (FD 22 december) is charmant maar natuurlijk onzinnig. Rietmulder wil een Pensioenbeschermingsfonds voor pensioenfondsen (die de pensioenrechten van werknemers ‘beschermen’) in het leven roepen. Dat is als het plaatsen van een (rood) stoplicht ….voor een stoplicht. Ik

Lees verder

Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Revival VUT geen goed plan

Revival VUT geen goed plan Harrie Verbon pleit voor de revival van de VUT (FD 16 december). Dat is geen goed plan. De VUT is ooit als tijdelijke maatregel begin jaren ‘70 geïntroduceerd om in een tijd van hoge werkloosheid meer werkgelegenheid te creëren. Het feit dat we 40 jaar later nog steeds met die vermaledijde VUT zitten, geeft al aan hoe slecht deze maatregel

Lees verder

Artikel Overgeld.nl: De ZZP-er die later een werknemer bleek te zijn…

 Iedereen huurt hem wel eens in: de klusjesman. U weet wel, die handige man, die met zijn bus vol materialen voor komt rijden en alle mogelijke en denkbare klusjes voor u in huis opknapt. Van de verstopte gootsteen tot het bouwen van een carport. Een Zelfstandige Zonder Personeel. Er zijn ook klusjesmannen, die niet of met name niet voor particulieren werkzaam zijn, maar die [...]

Lees verder