Laatste pensioenweblog nieuws…

Artikel Tips & Advies: De toekomst van ons pensioen?

De Commissie Goudswaard heeft de toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel onderzocht. Haar conclusie is duidelijk. In de huidige vorm is ons stelsel niet langer te handhaven. Of de pensioenpremies moeten fors omhoog, maar dat is niet wenselijk. Dus moet de pensioenambitie lager: een hogere pensioenleeftijd, een lager opbouwpercentage en minder zekerheid. Dit zal vooral gevolgen hebben

Lees verder

Artikel Loonzaken: Bijna pensioengerechtigde bestuurder krijgt (zie verdere titel in de alinea)

Artikel Loonzaken: Bijna pensioengerechtigde bestuurder krijgt bij de rechtbank een ontbindingsvergoeding in plaats van afvloeiingsregeling, maar alle kansen liggen nog open. Werknemer in de onderhavige kwestie van de Rechtbank Amsterdam van 22 december 2009 was de statutair directeur, voorzitter van de concerndirectie. Hij was in die positie benoemd en in dienst sinds 1 juli 2003 [...]

Lees verder

Artikel FD Selections: Kennis van pensioen

De AFM heeft het nu definitief bewezen. De pensioenverwachtingen zijn veel te hoog in Nederland. De vraag is hoe dat komt en wat we er aan kunnen c.q. moeten doen. Allereerst is het goed om te weten dat de uitkomsten van het onderzoek van de AFM natuurlijk allang bekend waren. Zeker bij de deskundigen. Deze weten en wisten natuurlijk dat niemand 40 dienstjaren haalde, de [...]

Lees verder

Artikel Geld en Werk: Pensioenverwachtingen te hoog

Dat is de titel van het rapport van de AFM, dé Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt zich vooral ook bezig met de communicatie van pensioen. Uit hun onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders ten onrechte verwachten dat ze veel meer pensioen gaan ontvangen dan ze in werkelijkheid krijgen. We verwachten vaak zo’n 70% van het laatst verdiende salaris en gaan er dan ook

Lees verder

Artikel Geld en Werk: Fiscale tips en pensioenzaken

De aangifte 2009 staat weer voor de deur. Zijn er nog adviezen en tips die u móet weten in relatie tot uw pensioen? Ja, die zijn er natuurlijk. Ik zet ze voor u op een rij. Voor wat betreft pensioen bent u natuurlijk op de hoogte dat de AOW, en ook uw werkgeverspensioen, naar 67 jaar gaan voor wat betreft de pensioendatum. Een aanvullend spaarpotje aanleggen kan dus geen [...]

Lees verder