Laatste pensioenweblog nieuws…

Ingezonden stuk AMweb: Oplossing Delta Lloyd voor kosten waardeoverdracht…

Oplossing Delta Lloyd voor kosten waardeoverdracht lost cash flow-probleem voor de werkgever op. Delta Lloyd claimt dé oplossing bedacht te hebben voor de aanvullende financiering bij inkomende waardeoverdrachten. Deze oplossing wordt gekregen door het pensioen in te kopen en de rentestandkorting te gebruiken voor ‘vermindering’ van de aanvullende koopsom. Hiermee [...]

Lees verder

Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Valkuil DGA nog dieper, wetgever kleunt wederom mis!

Cor Overduin attendeert terecht op de valkuil die de doorbetaaldloonregeling (dbl) vanaf 2009 kan opleveren (FD 15-8). Ik maak de kuil nog dieper en zie de wetgever dan ook hier struikelen. Overduin stelt terecht dat als de dbl niet wordt verlengd, menig DGA in de pensioenproblemen komt omdat hij geacht wordt niet langer in dienst te zijn bij zijn Holding BV, maar bij de onderliggende [...]

Lees verder

Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Wetgever onderkent ontwikkeling in de markt onvoldoende

Statutaire bestuurders krijgen na de beoogde wijziging van het Burgerlijk Wetboek per 2009 forse problemen , omdat het kabinet de de verhouding tussen bestuurder en vennootschap niet langer wil aanmerken als een arbeidsovereenkomst. Terecht heeft mr. R. Ploum op die verkeerde aanpak van het kabinet gewezen (FD 5 juni). Maar in de pernsioensfeer is een oplossing verhoudingsgewijs [...]

Lees verder

ingezonden brief Het Financieele Dagblad: De boodschapper vermoord?

De boodschapper vermoord? De heren Bovenberg en Nijman vermoorden de boodschapper, mij dus. Beter ware het geweest als zij zich hadden gerealiseerd dat ik slechts de boodschapper was en ben van de ’nieuwe pensioenwereld’ (FD 26 april). De macro-economische theoretische beschouwing van de heren klopt. Een ‘reëel’ pensioen is beter dan een [...]

Lees verder

Artikel Het Financieele Dagblad: Bancair pensioensparen, prima, maar let op!

Sinds 1 januari van dit jaar kunt u ook ‘pensioensparen’ bij een bank. Hiermee wordt niet bedoeld uw ‘echte’ pensioen, dus werkgever-werknemer, maar de privé-lijfrente en kapitaalverzekeringen. De reden dat bancair sparen mogelijk is gemaakt, is om meer concurrentie te krijgen tussen verzekeraars en banken. En dat is goed nieuws voor u. Immers, als [...]

Lees verder