Laatste pensioenweblog nieuws…

Artikel FD Selections: Pensioen: De pensioennorm

Is die er nog wel, is mijn eerste vraag? De norm waar altijd over gesproken word is natuurlijk 70%, want dat levert netto na pensioendatum, als die tenminste 65 jaar is, ongeveer hetzelfde op als 100% salaris voor 65 jaar. Formeel is de norm 2% per dienstjaar van het laatstverdiende salaris, althans fiscaal gezien. Bij de ‘norm’ van 35 dienstjaren (lees, 35 jaren [...]

Lees verder

Artikel Tips & Advies: Lenen van uw eigen BV

Vaak is de praktijk makkelijker dan de theorie. Onlangs oordeelde het Hof in Den Haag als volgt. X had een gouden handdruk ontvangen en deze in een eigen stamrecht BV ondergebracht. Vervolgens had de BV (een deel van) het geld uitgeleend aan X zelf in privé. Het voordeel hiervan is dat de eventuele (beleggings)winst door X in privé wordt behaald en niet of deels belast is in Box [...]

Lees verder

Artikel FD Selections: Pensioen: Tijdig, duidelijk, begrijpelijk en juist

Dat zijn de 4 ‘toverwoorden’ die de Pensioenwet aanreikt als het gaat om de kwalitatieve eisen waaraan pensioenuitvoerders moeten voldoen. Dit is de 2e hoofdopdracht die de Pensioenwet in 2007 voorstond. De AFM houdt daar toezicht op. We zijn nu bijna 4 jaar verder. Laten we ze eens even stuk voor stuk bekijken. Tijdig. Dit heeft vooral betrekking op de UPO’s. [...]

Lees verder

Artikel www.Overgeld.nl: De Doorwerk-CAO

Ieder land krijgt de regering die het verdient, zo hoorde ik onlangs en Geert Wilders hing de vlag weer uit na het mislukken van de formatie van een paarsplus kabinet. Maar met het formeren van een kabinet is het precies hetzelfde als met het zijn van bondscoach van het Nederlands elftal tijdens het WK. Ons land telt 16 miljoen deskundigen die het óf allemaal beter weten, óf [...]

Lees verder

Artikel www.bankeneffectenbedrijf.nl: Bancair sparen dé oplossing?

Dat de AOW-leeftijd omhoog gaat en dat de AOW bovendien verder zal worden geïndividualiseerd en geflexibiliseerd lijkt een kwestie van tijd. Als we kijken naar de verkiezingsprogramma’s, lijkt iedere mogelijke coalitie voorstander van verhoging van de AOW-leeftijd. Als gevolg daarvan zal ook de pensioenleeftijd worden verhoogd naar 67 jaar, evenals de spildatum in het [...]

Lees verder