Laatste pensioenweblog nieuws…

Artikel Tips & Advies: Lang leve de eenvoud

Onlangs heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen die maar weer eens de complexiteit van pensioen weergeven. De eerste was die waarin een werkgever een pensioentoezegging had gedaan, maar die op VUT-achtige wijze werd gefinancierd. VUT-aanspraken vervallen bij ontslag. Toen in casu een statutair directeur werd ontslagen was de discussie, is het VUT of is het pensioen. Dat laatste [...]

Lees verder

Artikel FD Selections: Wft Pensioenverzekeringen

De AFM heeft begin 2010 geconstateerd – het is niet anders – dat 94% van alle pensioenadviezen aan het MKB onder de maat is. Dus is een aparte Wft-vergunning Pensioenverzekeringen op z’n plaats. Dat velen daar bij de invoering van de Wft in 2006 al voor hebben gepleit – u kunt zich voorstellen wie – is voor de geschiedenis. Dat er dan echt geen [...]

Lees verder

Artikel Overgeld.nl: Het pensioenplafond in uw ontslagvergoeding?!

In de rechtspraak verschijnen steeds meer uitspraken over inperking van de hoogte van de ontslagvergoeding voor oudere werknemers die op het punt staan om met pensioen te gaan of voor wie de pensioenleeftijd binnen een paar jaar in zicht is. Zo ook heeft de Rechtbank in Leeuwarden op 17 september 2010 in haar vonnis bepaald, dat bij het bepalen van de hoogte van de [...]

Lees verder

Ingezonden artikel: Heeft een pensioenfonds nog toegevoegde waarde?

Hoe zat het ook alweer? Een pensioenfonds was ‘van ons (werkgevers, werknemers)’, dus niet commercieel. Het garandeerde, althans dat beloofde men, een inflatievast pensioen tegen relatief lage kosten. Het geld werd collectief beheerd en het fonds voorzag in intergenerationele solidariteit, dus tussen jong en oud, gehuwd en ongehuwd, rijk en arm. Kortom, het summum in [...]

Lees verder

Artikel Rendement: De manager als aanspreekpunt voor pensioenzaken.

De pensioenregeling is voor veel medewerkers een vanzelfsprekendheid. Men gaat ervan uit dat “het wel goed zit” want “de werkgever heeft er wel voor gezorgd”. Nu de pensioenen in Nederland op alle fronten ter discussie staan, wordt het tijd om medewerkers meer bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid als het over hun pensioen gaat. Budgetteren [...]

Lees verder