Laatste pensioenweblog nieuws…

Loondispensatie voor beschut werk

Gemeenten moeten arrangementen bieden voor beschut werk als werken in een reguliere dienstbetrekking niet mogelijk is (regeerakkoord). Door loondispensatie kunnen werkgevers betreffende arbeidskrachten zelfs onder het minimumloon betalen. Er komt meer budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat voor 20.000 extra [...]

Lees verder

Wet Hillen ten einde

Ondanks hevig verzet en pogingen tot een marathondebat om uit te stellen is het wetsvoorstel dat de afschaffing van de Wet Hillen regelt toch gewoon aangenomen in de Tweede Kamer. De afschaffing gaat in per 1 januari 2019. Opvallend geoeg kon de staatssecretaris van Financiën niet aangeven hoe lang de overgangstermijn zal gaan duren. Het Kabinet stelt nog steeds dertig jaar voor, maar het [...]

Lees verder

Overgangsmaand voor toepassing nieuwe leennorm 2018

Een Tweede kamerlid van de VVD heeft een motie aangenomen gekregen in de Tweede Kamer om bij een hypotheekaanvraag die over een kalenderjaar heengaat toch nog de leennormen van 2017 toe te mogen passen in januari 2018. In eerste instantie hadden zowel minister als toezichthouders er op gewezen dat de nieuwe leennormen direct per 1 januari zouden moeten gelden als het onherroepelijk aanbod [...]

Lees verder