Laatste pensioenweblog nieuws…

Informatieverstrekking doorbeleggen via standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’

Sinds de invoering van de Wet verbeterde premieregeling (1 september 2016) geldt dat deelnemers aan bepaalde pensioenregelingen de mogelijkheid hebben om bij pensionering te kiezen tussen een vaste of een variabele uitkering (‘doorbeleggen’). Het gaat hierbij om pensioenregelingen met het karakter van een premieovereenkomst, waarbij de premie wordt belegd of wordt aangewend voor de [...]

Lees verder

Hoge Raad: Renteswapkosten geen aftrekbare eigenwoningrente

Het gerechtshof in Den Haag had in uitspraken van 7 september 2016, nrs. BK 16/00037 t/m BK-16/00039 geoordeeld dat renteswapkosten ook aftrekbare eigenwoning rente is. De Hoge Raad oordeelt echter anders. Onder aftrekbare rente valt alleen ‘hetgeen tussen de geldgever en de [...]

Lees verder

Kamerbrief tijdstip afschaffen inkeerregeling

Toen de inkeerregeling voor onder andere zwartspaarders werd ingevoerd gold deze voor alle belastingjaren waarvoor werd ingekeerd. Die termijn is al verkort tot uiterlijk twee jaar nadat een onjuiste of onvolledig aangifte is gedaan of gedaan had moeten worden. De boete na gebruik van de inkeerregeling is gegaan van nihil in eerste [...]

Lees verder

Kamerbrief over verwijdering BKR-registraties

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Kamervragen gesteld over bedrijven die roepen dat ze een BKR-registratie kunnen laten verwijderen. De minister van Financiën neemt de beantwoording voor zijn rekening. Hij meldt de Tweede Kamer dat het verwijderen van een negatieve registratie alleen kan als registratie of [...]

Lees verder

Status fusie bedrijfstakpensioenfondsen

De ministerraad heeft op 7 juli 2017 ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om fusies tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te vergemakkelijken. De fondsen krijgen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden, hetgeen nu niet is toegestaan. Door te fuseren kunnen [...]

Lees verder