Laatste pensioenweblog nieuws…

Nieuwe inkeerregeling niet voor vervallen aangiftes voor 1 januari 2010

Een belastingplichtige navorderingsaanslagen inkomstenbelasting. Er is over de belastingjaren 2001 tot en met 2013 geen aangifte gedaan van een Zwitserse bankrekening. De navorderingsaanslagen zijn verhoogd met boetes. De inkeerregeling is inmiddels aangescherpt. Volgens de rechtbank zijn de algemene regels van sanctieoplegging van [...]

Lees verder

Raad van State weet het ook niet, beantwoordt de verkeerde vraag. De Info is gewoon zwaar onder maat!

De Raad van State (RvS) heeft een advies (Info) gegeven, althans de Staatssecretaris van SZW voorgelicht, over de afschaffing van de doorsneepremie, gevolgd door degressieve opbouw en de gevolgen voor de verplichtstelling. Degressieve opbouw betekent dat iedere werknemer dezelfde premie krijgt (c.q. inlegt) en deze aanwend voor zijn eigen pensioen. Dat impliceert dat een jongere [...]

Lees verder

Informatieformulier belastingdienst voor Open fonds voor Gemene rekening

Als alternatief van de BV komt ook geregeld de optie van een Open Fonds voor Gemene Rekening voor het beleggen van gelden naar voren. De gerechtigde valt voor diens verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid ook gewoon in box 2 en het fonds is vennootschapsbelastingplichtig. Voordelen worden echter gezien als het gaat om de wijze van [...]

Lees verder

Sparen vs beleggen in reclames

Er zijn nu veel reclames die beleggen promoten in verband met de lage rentestand. Daarin worden ook vergelijkingen in rendementen gemaakt. De AFM maakt bekend dat daar ook de risico’s van beleggen bij genoemd worden. De AFM verwacht begrijpelijk, vindbare en evenwichtig [...]

Lees verder