Laatste pensioenweblog nieuws…

No-riskpolis per 2018 naar 56 jaar; compensatie oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het betreft mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW uitkering hebben ontvangen. Het kabinet breidt de regeling uit die werkgevers compenseert als ze een oudere werkloze in dienst nemen die dan vervolgens langdurig ziek wordt. De [...]

Lees verder

Inspecteur past terecht het tarief inclusief premie AOW toe

De Belastingdienst heeft de aanslag IB/PVV 2014 ten aanzien van X vastgesteld overeenkomstig de gegevens uit de door hem ingediende aangifte en heeft daarbij het tarief toegepast inclusief de rechtens de AOW verschuldigde premie van 17,90%. In geschil is of dit tarief terecht is toegepast. Hof Amsterdam honoreert het beroep van X op betalingsonmacht van het griffierecht niet. Voorts [...]

Lees verder

Hof Den Bosch: In België wonende Nederlander is premies AOW verschuldigd

X (belanghebbende) woont sinds medio 2002 in België. Hij geniet in 2010 uit Nederland loon uit dienstbetrekking en heeft in dat jaar negatieve inkomsten uit eigen woning. X heeft zijn werkzaamheden verricht in twee lidstaten, zijnde Nederland en België. Het heffingsrecht ter zake van het loon is voor 5% toegekend aan België. X stelt in deze procedure dat hij geen premies AOW is [...]

Lees verder

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een reparatieregeling aangekondigd voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens het eigenrisicodragerschap is beëindigd (doordat niet of na 31 december 2016 een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst is overgelegd waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar [...]

Lees verder

Opdrachtgeversverklaring vervangt Wet DBA

De nieuwe regeling moet enerzijds de inhuurder van zelfstandigen de zekerheid geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van [...]

Lees verder