Laatste pensioenweblog nieuws…

Kennen deelnemersprofiel steeds belangrijker

De discussie over een nieuw pensioenstelsel wordt al snel ingewikkeld, door vraagstukken over solidariteit, flexibilisering van de arbeidsmarkt, indexatiezekerheid en onzekerheid over de hoogte van het pensioeninkomen. Deze onderwerpen zijn ook ingewikkeld. De vraag of pensioeninkomen op de pensioendatum hoog genoeg is in relatie tot het inkomen dat men gewend is in actieve dienst of nog [...]

Lees verder

Miljoenennota/belastingplan 2018 zoals verwacht!

De miljoenennota en het belastingplan 2018 hebben weinig tot geen nieuws gebracht. Een aantal zaken op een rij. -het Kabinet wil zich niet met de indexatie van de pensioenuitkeringen door pensioenfondsen bemoeien. Als ze dat doen dan raakt het of gepensioneerden of werkenden. Het is binnen het FTK de rol van het pensioenfonds om keuzes te maken. Onlangs heeft 50+ een wetsvoorstel [...]

Lees verder

Arbeidsongeschiktheid en premievrije voortzetting pensioenopbouw. Voor wiens rekening komt dit na beëindiging herverzekeringsovereenkomst?

Eiser is op 15 april 1998 in dienst getreden, waarbij aan hem een pensioentoezegging is gedaan. De inhoud van de pensioenregeling is vastgelegd in het Pensioenreglement van Pensioenfonds BDO. Tussen de werkgever en het pensioenfonds is een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Het Pensioenfonds BDO heeft de pensioenregeling echter herverzekerd via een collectieve herverzekeringsovereenkomst [...]

Lees verder

Pleegkinderen en partnerbegrip in belastingplan 2018

De minister van Financiën kondigt aan om in het belastingplan 2018 het fiscale partnerbegrip voor de inkomstenbelasting en de toeslagen aan te passen voor pleegkinderen. Met die wijziging moeten pleegkinderen waarvoor een pleegzorgvergoedingen worden ontvangen niet meer onder het partnerbegrip vallen. Bedoeld is de wijziging met terugwerkende kracht te doen ook al over 2017. Er wordt wel [...]

Lees verder

Geven zomerhuisjes ook een onbewolkt rendement?

De aanschaf van een vakantiewoning lijkt op het eerste gezicht een goede belegging. Behalve dat u er even lekker tot rust kunt komen, levert uw investering ook nog een mooi rendement op uit de verhuur ervan. Door Ramón Wernsen Jaarlijks worden zo’n drieduizend vakantiehuizen verkocht en de verkoop zit na een aantal magere jaren weer in de lift. De gemiddelde [...]

Lees verder