Laatste pensioenweblog nieuws…

Beroep op vertrouwensbeginsel gehonoreerd bij een sectorindeling

De Belastingdienst heeft aan X BV voor de jaren 2009 tot en met 2012 naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd omdat zij de premies werknemersverzekeringen heeft berekend uitgaande van een indeling in sector 43, zakelijke dienstverlening. Dat was onjuist, aldus de Belastingdienst. X BV dient volgens haar te worden ingedeeld in sector 54, culturele instellingen. De hoogte van de aanslagen [...]

Lees verder

AOW leeftijd in 2023 niet omhoog

De AOW leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. De levensverwachting is [...]

Lees verder

Hoge en lage sectorpremie WW voor alle sectoren?

Voor werkgevers in vijf sectoren geldt een hoge en een lage sectorpremie WW. De hoge en lage sectorpremie gaan mogelijk gelden voor alle sectoren, aldus het regeerakkoord. Hiermee moet het aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven. Voor werkgevers in de horeca, de agrarische sector, de bouw, culturele instellingen en het schildersbedrijf geldt een hoge en een lage [...]

Lees verder

Verrekening van uitkeringen is gedefiscaliseerd

Vanaf 2000 ontvangt X een WAZ uitkering en een (aanvullende) uitkering van de gemeente. Gebleken is dat het UWV de WAZ uitkering te laag heeft vastgesteld. De gemeente heeft de door haar gedane uitkeringen van het UWV met succes teruggevorderd. Hof Amsterdam stelt voorop dat in deze procedure uitsluitend kan worden beoordeeld of de aanslag over het jaar 2011 tot een te hoog bedrag is [...]

Lees verder

Premiekortingen per 2018 vervangen door loonkostenvoordelen (LKV)

De premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers komen voor werkgevers op 1 januari 2018 te vervallen. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap. De loonkostenvoordelen zijn per werknemer lager dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik

Lees verder