Laatste pensioenweblog nieuws…

Verhaalsvordering op huwelijksgemeenschap

De Hoge Raad oordeelt dat als een partner een vordering tot terugneming, een reprise, uit de gemeenschap van goederen heeft de helft van wat niet uit de huwelijksgoederengemeenschap voldaan kan worden, kan verhalen op het privévermogen van de andere partner. [...]

Lees verder

Uitgangspunten DNB governance onderzoeken

De governance van pensioenfondsen is onderdeel van het toezicht door DNB. De toezichthouder heeft meerdere keren onderzoek hiernaar gedaan. DNB heeft recent enkele uitgangspunten geschetst die voor deze onderzoeken worden gebruikt. De uitgangspunten omvatten het volgende. Gedeeld beeld: dit betreft de vraag of er binnen en tussen de fondsorganen een gedeeld beeld is over de taken, [...]

Lees verder

Aankoop aandelen na onvoldoende saldo

Een consument heeft een execution-only overeenkomst met een bank. De consument vraag een bank om een saldo weg te boeken van de bankrekening waarna een saldo van enkele honderden euro;s resteert. In de tussentijd was door de consument echter een order gedaan voor de aankoop van aandelen. De bank voert de order uit waardoor een negatief saldo op de bankrekening ontstaat. Enkele weken later [...]

Lees verder