Laatste pensioenweblog nieuws…

Sectorindeling Wfsv; grondbedrijf ingedeeld in sector 1 (agrarisch bedrijf)

X (bv) verricht de volgende werkzaamheden: Aannemersbedrijf voor grond-, water en wegenbouw, groothandel in landbouwwerktuigen en grondverzetmachines, verhuur van grondverzetmachines, groothandel in zand en grind, slopen van gebouwen en installaties, uitvoeren van bodem saneringswerkzaamheden, recyclen van bouw- en afvalstoffen, uitlenen/verhuren van arbeidskrachten aan andere [...]

Lees verder

Toepassing socialezekerheidsregelingen bij werkzaamheden in twee lidstaten

Radosław Szoja (Szoja) is een Pools staatsburger die in Polen werkzaamheden anders dan in loondienst verricht. Hij is tevens in loondienst werkzaam in Slowakije. Volgens het Pools sociale verzekeringsorgaan is Szoja in Polen verzekerd voor de sociale verzekeringen en niet in Slowakije. De Najvyšší súd Slovenskej republiky (hoogste rechterlijke instantie van de Slowaakse Republiek) is van [...]

Lees verder

Ziekte werknemer mag niet leiden tot lager dagloon en minder WW

Bij werknemers die ziek zijn geweest en het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen, mag het UWV bij baanverlies het dagloon niet lager vaststellen waardoor zij minder WW-uitkering ontvangen, aldus de CRvB , 19 juli 2017. Een werkneemster was geruime tijd ziek geweest, en had in het tweede [...]

Lees verder

Sociale zekerheidsverdrag met China: gevolgen voor salarisadministratie

Het verdrag zorgt ervoor dat werknemers die vanuit Nederland naar China worden uitgezonden voor een periode van maximaal vijf jaar gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven. Ook gezinsleden die de werknemer vergezellen naar China blijven gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd, tenzij zij zelf in China gaan werken. Voor werknemers die de werkgever naar China uitzendt kan een [...]

Lees verder

Extra kinderalimentatie vanwege schulden ex-partner naar gezamenlijke bankrekening

Het kan zijn dat een alimentatiegerechtigde partner die de zorg voor de kinderen heeft een verzoekschrift indient voor verhoging van de kinderalimentatie, omdat de alimentatieplichtige veel meer is gaan verdienen. In een procedure voor de rechtbank in Maastricht verzet de alimentatieplichtige zich daar tegen, omdat de alimentatiegerechtigde

Lees verder