Laatste pensioenweblog nieuws…

Invoering extra geboorteverlof voor partners

Partners krijgen na de geboorte van hun kind vanaf 2019 een week verlof. Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van hun kind vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee sterk vergroot (van twee dagen tot maximaal zes weken). De week geboorteverlof mag direct [...]

Lees verder

Akkoord EU over detacheringsrichtlijn

Werknemers die tijdelijk in een ander EU land werken, krijgen recht op hetzelfde loon als hun collega’s in het gastland die hetzelfde werk doen. Onderhandelaars van de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Details moeten nog worden uitgewerkt. De nieuwe wetgeving gaat naar verwachting over

Lees verder

Prejudiciële vragen over de status van een E101 verklaring bij fraude

Op 28 mei 2008 heeft de Franse arbeidsinspectie een proces-verbaal wegens zwartwerk opgesteld tegen Vueling Airlines, die haar vestiging op de luchthaven Charles de Gaulle heeft. Vastgesteld is dat alleen het grondpersoneel was aangemeld bij de Franse socialezekerheidsinstellingen, terwijl de anderen beschikten over een E101 verklaring, waaruit bleek dat de houder ervan gedurende de [...]

Lees verder

Belastingdienst verduidelijkt lage sectorpremiepercentage

In vijf sectoren is een hoger werkloosheidsrisico dan in andere sectoren. Reden waarom voor deze sectoren een hoog en een laag premiepercentage geldt. Om het lage percentage te mogen gebruiken moet de werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het lage premiepercentage is per 1 januari 2018 verruimd. In de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca [...]

Lees verder