Laatste pensioenweblog nieuws…

Is er sprake van gezagsverhouding; dus verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen?

X BV drijft een onderneming bestaande uit de handel in zeildoek en alle verdere uitrusting voor vaartuigen. De aandelen in X BV worden gehouden door Beheer. Beheer is bestuurder van X BV. De aandelen in Beheer worden gehouden door C. C heeft certificaten van aandelen uitgegeven, die worden gehouden door A (50%) en door haar drie kinderen (elk 16 2/3 %). A is enig bestuurder van Beheer. [...]

Lees verder

HvJ: Prejudiciële vragen over Nederlandse A1-verklaringen

Balandin (onderdaan Russische Federatie) en Lukachencko (onderdaan Oekraïne) zijn werkzaam voor Holiday on Ice Services Nederland bv (X). X organiseert in de wintermaanden in verschillende landen, onder andere lidstaten van de EU, ijsshows. X maakt daarbij gebruik van medewerkers met verschillende nationaliteiten, onder wie onderdanen van landen die niet behoren tot de EU (derde landers). [...]

Lees verder

Geen verplichte Zvw-verzekering; boetes ten onrechte opgelegd

X,  gehuwd met Y, is door zijn Zwitserse werkgever gedetacheerd naar het buitenland. Zij hebben samen drie kinderen en zijn woonachtig in Nederland. X verricht geen beroepswerkzaamheden. Y reisde ten minste één keer per week vanuit het buitenland naar het gezin in Nederland. X, Y en de kinderen zijn sinds 2010 verzekerd voor ziektekosten bij een Franse verzekeringsmaatschappij via de [...]

Lees verder

Hoge Raad stelt prejudiciële vraag aan HvJ over premieheffing zeevarende

X  heeft de Letse nationaliteit en woonde in 2013 in Letland. Hij was van 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 in dienstbetrekking werkzaam bij A BV, gevestigd in Nederland. X was als zeevarende werkzaam als steward op een zeeschip, dat voer onder de vlag van de Bahama’s. Het zeeschip lag in de periode dat X daar werkte boven het Duitse deel van het continentaal plat onder de [...]

Lees verder

Loondoorbetaling van 70% bij loonsanctie UWV volstaat

Een werkgever die vanwege een gebrek aan re-integratie inspanningen het loon van een zieke werknemer langer dan twee jaar moet doorbetalen, kan na de eerste twee jaar volstaan met 70% van het loon, aldus Hof Den Haag. Een zieke werknemer heeft bij arbeidsongeschiktheid recht op twee jaar loondoorbetaling. Daarna stopt de loondoorbetalingsplicht, tenzij de werkgever zich in die twee jaar [...]

Lees verder