Laatste pensioenweblog nieuws…

Staff member Eurojust ondanks werkzaamheden als reservist niet verzekerd voor AOW

X woont in Nederland en werkt sinds 1 november 2002 als staff member bij de in Nederland gevestigde EU organisatie Eurojust. Enkele dagen per jaar is hij tegen geringe vergoeding reservist bij Defensie. De vraag is of X (volledig) verzekerd is voor de AOW vanwege zijn werkzaamheden als reservist ondanks artikel 14, lid 2, Zetelovereenkomst, dat bepaalt dat staff members van Eurojust ’shall

Lees verder

Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over geldigheid A1 verklaring

X woont in Nederland en werkt vanaf 5 juni 2012 op een binnenschip waarvoor een Rijnvaartverklaring is afgegeven. Tot 1 januari 2013 is hij in loondienst werkzaam bij J bv, de eigenaar van het schip; vanaf 1 januari 2013 is X in loondienst bij een Cypriotische vennootschap. De autoriteit in Liechtenstein heeft op 22 mei 2014 een A1 verklaring afgegeven. Deze verklaring houdt in dat X van 1

Lees verder

Advieswijzer doelgroepregister: welke financiële regelingen zijn er?

Om snel inzicht te krijgen welke financiële regelingen er zijn als de werkgever iemand in dienst neemt of heeft die in het doelgroepregister staat, is er de Advieswijzer doelgroepregister op uwv.nl. Om de Advieswijzer doelgroepregister goed te kunnen gebruiken, moet de werkgever weten of de werknemer, een sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in [...]

Lees verder

Weeffouten in ons pensioenstelsel helpen alleen de ’oude wielrenner’

Is ons pensioenstelsel echt een van de beste van de wereld? Of alleen maar voor mannen tussen de 50 en 60 op hun dure wielrenfietsen? Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat vrouwen aanzienlijk minder pensioen opbouwen dan mannen in Nederland. Sterker nog, van alle 28 Europese landen is het verschil in Nederland het grootst! Alleen in Cyprus [...]

Lees verder