Laatste pensioenweblog nieuws…

Vallen franchiseondernemingen van Bakker Bart onder de werkingssfeer van Bpf Bakkersbedrijf?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten of een onderneming onder de werkingssfeer van Bpf Bakkersbedrijf valt. Wat was er in deze kwestie aan de hand? Het gaat om een van de franchisenemers van Bakker Bart. De broodproducten, die worden afgenomen bij Bakker Bart worden in de filialen afgebakken. De broden worden los verkocht, maar er worden ook belegde broodjes verkocht. Daarnaast [...]

Lees verder

Afvloeiingsregeling geen RVU o.b.v. objectieve maatstaven

Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure waarbij in geschil was of wel of niet sprake is van een RVU in de zin van artikel 32ba Wet LB 1964 (nr. 16/06236). In de procedure speelde het volgende. Een werkgever reorganiseert en is een Sociaal plan voor werknemers overeengekomen. Dit [...]

Lees verder

Opheffing testamentair bewind

Een bij een testament ingesteld bewind kan eindigen als een daartoe ingediend verzoek bij de rechtbank wordt toegewezen. Deze bepaling is ingevoerd met de wijzingen naar het nieuwe, huidige, erfrecht in 2003. Dat nieuwe erfrecht had op grond van het ingestelde overgangsrecht onmiddellijke werking behalve als de ‚Äėbepalingen van de uiterste wil daarvan afwijken‚Äô. Een erfgenaam die een [...]

Lees verder

Toelichting op besluit schenkbelasting bij wijziging huwelijkse voorwaarden

Het gaat er de staatssecretaris in de toelichting vooral om te benadrukken dat hij in dat besluit slechts zekerheid heeft gegeven voor de situatie waarin de huwelijkspartner met het meeste vermogen na de wijziging van het huwelijksgoederenregime nog tenminste de helft van het huwelijksvermogen [...]

Lees verder

Terecht geen stakingslijfrente-aftrek. Niet voldaan aan vereisten artikel 3.129 Wet IB 2001

Op 18 april 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan (HAA 16/3458) in een procedure waarbij in geschil was of bij het vaststellen van de aanslag terecht een bedrag van ‚ā¨ 100.000 niet in aftrek is toegelaten als premies voor lijfrente wegens de omzetting van stakingswinst in een lijfrente. In de zaak speelde het volgende. In de jaarrekening van de B.V. van dga X voor [...]

Lees verder