Overlijden verzekerde tijdens acceptatietraject van overlijdensverzekering

Een ondernemer vraagt bij verzekeraar Legal & General een overlijdensrisicoverzekering aan. De offerte wordt op 30 juni 2007 ondertekend en aan Legal & General verzonden. De ondernemer overlijdt op 9 oktober 2007, nog voor de levensverzekering tot stand is gekomen. Medio oktober 2007 is de verzekering door Legal & General geaccepteerd waarna een volledige dekking is afgegeven per 18 oktober 2007. Legal & General keert alleen een bedrag van € 160.000 (voorlopige dekking) uit. De nabestaanden eisen een schadevergoeding omdat Legal & General de verzekeringsaanvraag onredelijk traag zou hebben behandeld. De rechtbank is het met de nabestaanden eens. De vertraging wordt als onrechtmatig aangemerkt, waardoor de schadevergoeding wordt toegewezen. In hoger beroep stelt het Gerechtshof dat Legal & General bij de afhandeling van de aanvraag een zorgplicht heeft, die meebrengt dat zij had moeten waken tegen onredelijke vertraging. Daarbij gaat het volgens het Hof niet om de vraag of de acceptatie sneller had gekund, maar om de vraag of de onredelijke vertraging aan haar kan worden verweten. De vertraging is het gevolg van nader onderzoek naar het medisch rapport, nu niet duidelijk was of deze afkomstig was van de internist. Daarnaast is onderzoek gedaan naar enkele gegevens die nog ontbraken. Het Hof rekent uit hoeveel weken voor dit onderzoek nodig is en komt vervolgens tot de conclusie dat een periode van ongeveer vier weken te gelden heeft als een vertraging. Naar het oordeel van het Hof kan deze vertraging niet als onredelijk worden aangemerkt. Van belang daarbij is volgens het Hof dat het precieze belang van de ondernemer niet bekend is, er niet is aangedrongen op spoed bij de afhandeling en er een voorlopige dekking was verleend, zodat in geval van onverhoopt onverwacht overlijden er in elk geval een dekking zou bestaan. Het plotselinge overlijden maakt, hoe treurig ook voor de nabestaanden, volgens het Hof de niet onredelijke vertragingstermijn niet alsnog onredelijk.

Een vertraging in de acceptatie van een levensverzekering maakt de verzekeraar nog niet schadeplichtig. Een onredelijke vertraging wel.

Reageer