Overgangsregeling

Hierbij is het belangrijk dat de wetgever aan de belangen van alle partijen tegemoet gaat komen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het ‘hoppen’ tussen de twee stelsels alleen uit financieel gewin niet in het maatschappelijk belang is. De overheid neemt dan ook maatregelen om werkgevers te dwingen een keuze te maken voor meerdere jaren. Focus hierbij is dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten zo veel mogelijk re-integreren op de arbeidsmarkt, alleen op die manier worden de kosten van de WGA beheersbaar.

Reageer