Overgangsmaand voor toepassing nieuwe leennorm 2018

Een Tweede kamerlid van de VVD heeft een motie aangenomen gekregen in de Tweede Kamer om bij een hypotheekaanvraag die over een kalenderjaar heengaat toch nog de leennormen van 2017 toe te mogen passen in januari 2018. In eerste instantie hadden zowel minister als toezichthouders er op gewezen dat de nieuwe leennormen direct per 1 januari zouden moeten gelden als het onherroepelijk aanbod pas na die datum zou zijn gedaan. Verder staat in de aangenomen motie ook de oproep om een oplossing te gaan vinden samen met geldverstrekkers, adviseurs, makellaars, NIBUD en NHG voor een werkbare oplossing voor de overgangstermijn van de LTI-leennorm

 

Reageer