Oudedagsvoorzieningen zelfstandig ondernemer onder druk

Sinds jaar en dag kan de zelfstandig (IB-) ondernemer in zijn onderneming doteren aan de oudedagsreserve. Hiermee neemt hij als het ware een voorschot op zijn oudedag in de zin dat hij nu vast een aftrek kan claimen terwijl hij nog geen lijfrente hoeft aan te kopen en het geld dus in zijn onderneming houdt.

Tot voor kort mocht de ondernemer 12% van zijn winst (met een maximum) hiervoor reserveren. Per 1 januari 2014 gaat dit percentage omlaag naar 10,9%.

In de Eerste Kamer ligt thans een wetsvoorstel om de maximale pensioenopbouw verder aan banden te leggen. Als gevolg hiervan zal ook het percentage voor de FOR verder omlaag gaan. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal per 1 januari 2015 het percentage nog 8,9% bedragen. 

Reageer