Opzegverbod bij reorganisatie zieke werknemer

Een ondernemer die zjjn bedrijf wegens economisch redenen moet afslanken mag een werknemer niet zomaar ontslaan sinds 1 juli 2015. Sinds 1 juli 2015 gaat het ontslag wegens economisch redenen via het UWV. Hierbij blijft het opzegverbod wegens ziekte van kracht

(2 jaar na eerste ziekte dag). Bij disfunctioneren of persoonlijke omstandigheden is de kantonrechter bevoegd. Onder de WWZ is de werkgever verplicht het ontslag wegens economische redenen via het UWV te laten lopen en dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte. Het is dan aan het UWV of de ziekte of reorganisatie (zonder toekomst voor de werknemer bij het bedrijf) doorslaggevend is.

Reageer