Opbouwpercentages bij pensioenrichtleeftijd <67 jaar vanaf 1-1-2015

Op 1 januari 2015 treden de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Witteveen 2015) in werking. De jaarlijkse pensioenopbouwruimte wordt beperkt tot ten hoogste 1,875% voor regelingen gebaseerd op het middelloonstelsel en ten hoogste 1,657% voor regelingen gebaseerd op het eindloonstelsel. Bovendien wordt er een maximum gesteld aan het in aanmerking te nemen pensioengevend loon. In 2015 is het maximum pensioengevend loon € 100.000. De fiscale pensioenrichtleeftijd blijft in 2015 67 jaar.

Moet in een pensioenregeling van een na 1949 geboren werknemer altijd een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar of ouder worden opgenomen?
in de bijlage de opbouwpercentages met de diverse pensioenleeftijden zoals gepubliceerd door de belastingdienst

Reageer