Ontslag via de kantonrechter na 1 juli 2015

Na 1 juli 2015 loopt het ontslag via de kantonrechter bij 6 ontslaggronden gelegen in de persoon van de werknemer: frequent ziekteverzuim, disfunctioneren van de werknemer, verwijtbaar handelen of nalaten, werkweigering wegens gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding, andere gronden waardoor van de werkgever niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid, ook bij bedrijfseconomisch ontslag gaat via de kantonrechter. Idem in beroep  door de werkgever als het UWV/ontslagcommissie de gevraagde ontslagvergunning heeft geweigerd. De kantonrechter moet oordelen over de kwaliteit van de afgegeven beschikking. Bij ontslaggronden in de persoon van de werknemer moet de werkgever aantonen alles gedaan te hebben om gedwongen einde van de dienstbetrekking te voorkomen op straffe van niet ontbinden.

 

Reageer