Onderzoek effecten verlaging rentevoet (UFR) door DNB

In het onderzoek wordt aandacht besteed aan zowel een kwalitatieve als kwantitatieve duiding van de feiten. De onderzoeksperiode loopt van 1 januari 2015 t/m 2020, inclusief de premievaststelling voor 2021. Deze periode is gekozen vanwege enerzijds de ingangsdatum van het nieuwe FTK en anderzijds vanwege de effecten die zich voordoen in 2021 voor pensioenfondsen die de premie in 2015 voor vijf jaar hebben vastgezet.

Reageer