Voor Ondernemingen

Nieuwe uitgiftes cryptocurrencies

Door de succesverhalen en lage rendemente op andere beleggingen gaan steeds meer partijen, ook consumenten, kijken naar cryptocurrencies. Ook neemt het aantal digitale munten in snel tempo toe. De AFM waarschuwt op zijn website voor grote risico’s bij deze Initial Coin Offerings om start ups te financieren. De AFM ziet kwetsbaarheid voor misleiding, bedrog en manipulatie. De huidige [...]

Lees verder

AFM klantbelang Dashboard hypotheken

De AFM meet jaarlijks in hoeverre de hypotheekaanbieders het klantbelang voldoende centraal stellen. In het onderzoek voor 2016-2017 is gekeken naar het beheer van hypotheken. Uitkomst is dat de AFM vindt dat hypotheekaanbieders meer aandacht moeten besteden aan het contact met hun klanten tijdens de looptijd van de hypotheek. Er wordt een proactief contact verwacht zodat daar meer inzicht

Lees verder

Kabinet, haast geboden met toekomstbestendig pensioenstelsel

De pensioendiscussie zit op slot. De nieuwe coalitie heeft geen haast met het nieuwe pensioenstelsel en liet bij de presentatie van het regeerakkoord doorschemeren dit voorlopig nog uit te besteden aan de Sociaal Economische Raad (SER). Die doet al sinds 2015 onderzoek naar een nieuw pensioenstelsel, maar komt er door tegengestelde belangen van de verschillende groepen binnen de SER niet uit.

Lees verder

Van middelloon naar beschikbare premie: welke staffel?

Veel werkgevers stellen de werknemers voor om uit kostenoogpunt van een middelloonpensioen naar een beschikbare premieregeling over te stappen. Bij een middelloonpensioen worden de pensioenen van de medewerkers gegarandeerd en bij een beschikbare premieregeling wordt de premie gegarandeerd. De pensioenuitkomsten zijn afhankelijk van onder andere het behaalde rendement. Risico’s worden [...]

Lees verder

Regeerakkoord: Pensioenvertrouwen in de toekomst?

Het Regeerakkoord 2017-2021 van het Kabinet Rutte 3 is bekend. De pensioenparagraaf is helaas ronduit teleurstellend. Het ademt ‘aardappelen met spruitjes’ uit. De facto staan er maar twee zaken in die relevant zijn. Allereerst de bevestiging dat de doorsneepremie wordt afgeschaft – maar dat wisten we al – en een ‘onderzoek’ naar de mogelijkheid van een [...]

Lees verder