Omzetting levenslooptegoed in pensioen en gevolgen voor lijfrenteaftrek

Op 11 december 2013 is op de pensioensite van de Belastingdienst een vraag en antwoord gepubliceerd over wat de gevolgen zijn voor de lijfrentepremieaftrek als een levenslooptegoed wordt omgezet in pensioen.

Het vraag en antwoordnummer luidt: 05-053.

Reageer