Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, nr. 4 gepubliceerd

Vandaag is de vierde Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst van 6 april 2017 gepubliceerd.

In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2017 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De meeste toevoegingen en verbeteringen in deze 4e nieuwsbrief zijn ook verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2017 van eind februari 2017.

In de nieuwsbrief wordt onder meer aandacht besteed aan onderwerpen op het terrein van oudedagsvoorzieningen, zoals het uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Zie hiervoor onderdeel 6 van de nieuwsbrief.

Klik hier voor een overzicht van de toevoegingen en verbeterpunten ten opzichte van eerdere versies.

Een reactie op “Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, nr. 4 gepubliceerd”

 1. L. Mattijssen

  Geachte heer Van Toledo,

  Ik lees in het handboek dat over de afkoop van pensioen in eigen beheer “werkgeversheffing zvw” moet worden betaald. Is dit niet vreemd nu het een pensioenuitkering betreft en de afkoop wordt aangemerkt als inkomen uit vroegere dienstbetrekking waarbij normaal gesproken de pensioengerechtigde de zvw zelf betaalt door inhouding op de netto uitkering?

  Groeten,

  L. Mattijssen

  Beantwoorden

Reageer