Nieuwe UFR terecht of onterecht

Alle media vallen over de DNB heen naar aanleiding van het invoeren van de nieuwe UFR methodiek. Is dat terecht? De DNB heeft al in 2013 aangegeven de adviezen van de commissie UFR over te willen nemen. Bij de invoering van het nFTK heeft men aangegeven (op verzoek van de politiek) om nog niet tot invoer van de nieuwe UFR over te gaan. Geen enkel fonds was dan ook genoodzaakt om extra te korten als gevolg van de overgang op de nieuwe UFR. Nu zat de DNB voor een zwaar dilemma. Veel fondsen zullen kiezen voor een gedempte kostendekkende premie op basis van verwacht rendement die vervolgens voor 5 jaar vast staat en dan getoetst wordt aan de benodigde premie. Eenmaal gekozen kan die dus niet meer wijzigen.  Moet de UFR methodiek dan aangepast worden voordat die premie wordt vastgezet of niet. Vanuit een evenwichtige belangenbehartiging gezien is het fair dat die keuze is gemaakt zoals hij is gemaakt.  De dekkingsgraad zal zakken (de beleidsdekkingsgraad zal dat vertragen) en het zal dus effect hebben op de herstelplannen. Nieuwe kortingen zijn pas nodig als men 5 jaar onder het minimaal vereiste eigen vermogen zit dus daar heeft men nog de tijd. De conclusie ie hoe vervelend ook dat de DNB eigenlijk geen andere keuze had!!

Reageer