Nieuwe regeling plicht werknemersverzekeringen dga

De ondergeschiktheid wordt in de huidige regeling bepaald aan de hand van de omvang van het aandelenbezit of het aantal stemmen dat uitgebracht kon worden in de algemene vergadering. In de nieuwe regeling gaat het om het vaststellen van de feitelijke macht binnen de vennootschap op basis van de statutaire regelingen. In de nieuwe regeling is meer expliciet dat deze macht blijkt uit de regeling over besluiten over ontslag van de statutair bestuurder.

Indien de statutair bestuurder, afzonderlijk of met echtgenoot en/of familieleden, op grond van zijn statutaire positie de beslissende stem heeft in het besluit over zijn ontslag, is er geen ondergeschiktheid en geen verzekeringsplicht. Bij nevengeschiktheid, (mede) bepaald aan de hand van het aandeel in het kapitaal van de vennootschap, wordt ook geen ondergeschiktheid aangenomen. Doordat de dga’s hiervoor tezamen dan wel alle aandelen moeten bezitten zou dit tot een wijziging in de verzekeringsplicht per 1 januari 2016 kunnen leiden.

 

Reageer