Mogelijk ook no riskpolis voor (ex-)kankerpatiënt

Het betreft werknemers met een hoog ziekterisico, waaronder werknemers die na twee jaar ziekte recht hebben op een WIA-uitkering en werknemers bij wie na twee jaar ziekte is vastgesteld dat zij voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. De opsomming in de wet is limitatief. De no riskpolis is bestemd voor “zwaardere gevallen”. Om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren, is nu voorgesteld om een no riskpolis in het leven te roepen voor (ex)kankerpatiënten. Probleem: is de doelgroep juridisch gezien voldoende af te bakenen (welke aandoeningen wel en welke niet, op welk moment wel en op welk moment niet). Afdoende afbakening is van belang voor de uitvoerbaarheid door UWV.

Reageer